FILIP GONDOLAN

 

MEZINÁRODNÍ KONZERVATOŘ PRAHA

www.konzervatorpraha.cz

ODDĚLENÍ JAZZOVÉHO ZPĚVU


FILIP GONDOLÁN: VEDOUCÍ ODDĚLENÍ

ONDŘEJ RUML; JAN FEČO; MARTINA BALOGOVÁ: UČITELÉ


4-LETÉ MATURITNÍ STUDIUM NEBO 6-LETÉ STUDIUM ZAKONČENÉ ABSOLUTORIJNÍ ZKOUŠKOU


VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

HLAVNÍ OBOR; INTERPRETACE; IMPROVIZACE; VŠEOBECNÁ HUDEBNÍ NAUKA; PRÁCE S HUDEBNÍMI PROGRAMY; PRÁCE V HUDEBNÍM STUDIU; SBOROVÝ ZPĚV; TANEC; HARMONIE; INTONACE, RYTMUS, SLUCHOVÁ ANALÝZA; FONETIKA; ZÁKLADY HERECTVÍ; DĚJINY HUDBY; KONTRAPUNKT


BONUSY

NOVÁ BUDOVA

ŠKOLNÍ HUDEBNÍ STUDIO

ŠKOLNÍ DIVADLO

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO


CÍL ODDĚLENÍ JAZZOVÉHO ZPĚVU

ZLEPŠENÍ TECHNIKY A HUDEBNÍHO CÍTĚNÍ

ROZŠÍŘENÍ HUDEBNÍHO OBZORU

VYTVÁŘENÍ REPERTOÁRU

PRAVIDELNÉ KONCERTY ODDĚLENÍ


KONTAKT

filip.gondolan@gmail.com