FILIP GONDOLAN

 

ZUŠ HARMONIE

www.zusharmonie.cz

ODDĚLENÍ JAZZOVÉHO A POPOVÉHO ZPĚVU


BONUSY

MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNA

ŠKOLNÍ HUDEBNÍ STUDIO


CÍL ODDĚLENÍ

ZLEPŠENÍ TECHNIKY A HUDEBNÍHO CÍTĚNÍ

ROZŠÍŘENÍ HUDEBNÍHO OBZORU

VYTVÁŘENÍ REPERTOÁRU

PRAVIDELNÉ KONCERTY ODDĚLENÍ

PŘÍPRAVA NA STUDIUM NA KONZERVATOŘI


KONTAKT

filip.gondolan@gmail.com